Proiecte de cercetare


DAgricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere
High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge -HNV LINK

 

Departamentul de Științe Economice (USAMV Cluj-Napoca) participă în cadrul proiectului HNV-LINK aprobat în cadrul programului de cercetare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

Pe baza acestui prestigios grant de cercetare finanțat prin programul Orizont 2020  al Uniunii Europene, 13 instituții de prestigiu în domeniul cercetării se va concentra timp de trei ani (2016 – 2019) în domeniul identificării unor soluții inovatoare prin care sistemele de producție agricolă cu Mare Valoare Naturală pot dobândi simultan “viabilitate socio-economică” dar și “eficiență ecologică” . În acest scop au fost delimitate 10 “zone pilot”, dintre care una și în România, cu scopul de a evalua în practică exemple de inovare în domeniul tehnic și comercial, dar și în sfera inovării sociale, instituționale și politice.

Detalii suplimentare