Marioara ILEA

03 marioara ilea

Conf. Dr. Marioara ILEA

Birou: H86

Email: milea@usamvcluj.ro

Preocupări academice şi de cercetare: Managementul şi gestiunea unităţilor agricole, silvice, turistice; Analiză economică şi financiară a activităţilor economice; Consultanţă în domeniul expertizei contabile, evaluare, audit financiar, analiza strategiilor de dezvoltare rurală.

Realizări semnificative: Membru in importante asociaţii ştiinţtifice naţionale şi internaţionale (BENA, CAFR, CECCAR, SHST), precum  şi in diferite echipe de cercetare.