Plan de invățământ IEA

Tipul de competențe dobândite

Disciplina Anul de studiu

Agronomice, Inginerești

 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Pedologie și Agrochimie
 • Mecanizare
 • Tehnologia producţiei animale
 Anul 1
 • Tehnologii pomicole
 • Tehnologii viticole
 • Tehnologii legumicole
 • Sisteme de agricultură
 • Culturi de câmp
 • Biotehnologii
 • Fizică
 • Practică în ferma experimentală
Anul 2
 • Managementul producerii de sămânţă
 • Ecologie
 • Protecţia mediului
 • Topografie
 • Îmbunătăţiri funciare
Anul 3
Dezvoltare Rurală, Antreprenoriale
 • Filozofie și Sociologie generală
 • Drept general
 • Limbi străine
Anul 1
 • Limbi străine
 • Dezvoltare rurală
 • Statistică economică
 • Informatică aplicată
Anul 2
 • Economie rurală
 • Gestiunea firmei
 • Administrarea financiară a afacerii
 • Relaţii bancare
 • Drept funciar şi legislaţia mediului
 • Sociologie rurală
 • Practică
Anul 3
 • Managementul proiectelor
 • Marketing
 • Consultanţă
 • Dreptul afacerilor
 • Analiză economică şi financiară
 • Comunicare managerială
Anul 4

Economice, Manageriale

 • Microeconomie și Macroeconomie
 • Bazele contabilităţii
Anul 1
 • Bazele managementului
 • Contabilitate financiară
Anul 2
 • Finanţe generale
 • Managementul resurselor umane
 • Orientare pentru carieră
Anul 3
 • Contabilitate bugetară
 • Management agricol
 • Asigurări
Anul 4