Burse și programe de mobilitate Erasmus


Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca susține studenții prin acordarea de burse. Bursele (de merit; de performață; sau sociale) se alocă pe bază de cerere conform unui regulament de acordare al burselor.

Pentru consultarea regulamentului de burse vă rugăm dați click aici


Anunț burse sociale semestrul 2/ anul universitar 2016 – 2017

Calendarul pentru depunerea documentelor necesare burselor sociale semestrul 2:

Activitatea Termen limită
Depunerea dosarului cu actele doveditoare pentru solicitarea bursei sociale 24.03.2017 ora 15.00
Afișarea listelor preliminare cu studenții beneficiari ai burselor sociale 27.03.2017 ora 20.00
Depunerea eventualelor contestații la registratura universității 28.03 – 29.03 2017 ora 10.00
Afișarea listelor finale după soluționarea contestațiilor 29.03.2017 ora 20,00

Pentru consultarea actelor necesare dosarului de bursă socială aferentă semestrului 2 vă rugăm dați click aici.

Pentru semestrul 2, în urma Hotărârii Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a Hotărârilor de Guvern 3392 și 3279 din 2017 cuantumul burselor a fost stabilit la: 1200 lei pentru bursa de performanță; 1000 de lei pentru bursa de merit I; 800 de lei pentru bursa de merit II și 600 de lei pentru bursa socială.


Burse anul universitar 2016/2017

Semestrul 1.

Studenți bursieri la nivel de universitate/facultate

Semestrul 2.
Studenți bursieri la nivel de universitate/facultate.

Imagini pentru tabere MTS

!!! NOU!!!

Anunț tabele studențești anul universitar 2016/2017

În perioada 24.04.2017 – 22.05.2017 se vor depune cererile pentru taberele studențești la secretariatul facultății, pe specializări. Detaliile suplimentare legate de desfășurarea taberelor se regăsesc în Metodologia prezentată mai jos.
1. Ordinul 319 din 03.04.2017 pent
ru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Programului Național tabere studențești 2017;
2.
Cerere individuală pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017 ” organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului;
3. Regulamentul de tabără pentru Programul Național tabere studențești 2017;


Anunț programe de mobilitate ERASMUS
(studiu pentru  semestrul 1 sau 2 anul academic 2017-2018; plasament cu o durata de minim doua luni)

Detalii suplimentare (acte, procedură, universități partenere): aici