Burse și programe de mobilitate Erasmus

Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național

Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național “Tabere Studențești” 2018

Studenții care doresc obținere unui loc în tabără trebuie să completeze o cerere conform metodologiei de acordare a locurilor în cadrul taberelor studențești. În acest sens vă invităm să parcurgeți următoarele documente:
1. Metodologie tabele studențești 2018
2. Anexa 2. Distribuire tabere studențești 2018
3. Anexa 4. Fișa de înscriere 2018

Postat 20/04/2018


Imagini pentru burseUniversitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca susține studenții prin acordarea de burse. Bursele (de merit; de performață; sau sociale) se alocă pe bază de cerere conform unui regulament de acordare al burselor.

Pentru consultarea regulamentului de burse vă rugăm dați click aici

Pentru solicitarea burselor de performanță și a burselor sociale fiecare student interesat VA DEPUNE conform calendarului de mai jos un DOSAR însoțit de documentele solicitate (vezi lista de mai jos). Menționăm că Bursele de Merit 1 și Merit 2 se obțin în mod automat pe baza mediilor ponderate obținute în anul universitar 2016-2017 (ierarhizarea făcându-se în ordinea descrescătoare), fără a fi necesară întocmirea unui dosar în acest sens.

Document 1.Tipuri de burse şi posibilități de cumulare ale acestora
Document 2.Documente necesare obținerii diverselor categorii de burse
Document 3. Cerere pentru acordarea burselor sociale
Document 4. Declarație proprie răspundere venituri
Document 5. Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material


Calendar pentru depunerea dosarelor de bursă semestrul 1, anul universitar 2017 – 2018

Activitatea Termen limită
Depunerea dosarelor pentru bursele de performanţă şi sociale la decanatul facultăţii  23.10. – 06.11.2017 ora 10
Afişarea listelor provizorii cu studenţii bursieri (decanate şi site USAMV);  07.11.2017 ora 20
Depunerea eventualelor contestații la decanatul facultății
 08.11. – 10.11.2017 ora 10
Afișarea listelor finale după soluționarea contestațiilor  10.11.2017 ora 20

Pentru consultarea actelor necesare dosarului de bursă socială aferentă semestrului 1 vă rugăm dați click aici.


Burse anul universitar 2016/2017

Semestrul 1.

Studenți bursieri la nivel de universitate/facultate

Semestrul 2.
Studenți bursieri la nivel de universitate/facultate.


Anunț programe de mobilitate ERASMUS
(studiu pentru  semestrul  2 anul academic 2017-2018; plasament cu o durata de minim doua luni)

Detalii suplimentare (acte, procedură, universități partenere): aici