Licență și disertație


Examen de licență:

Regulament examen licență și disertație

 • Pasul 1. Alegerea în anul 3 a temei aferente proiectului de diplomă.
  Toți studenții anului 3 trebuie să depună în semestrul 2 la decanat un Formular tipizat pentru Proiectul de Diplomă.
  Formularul trebuie completat de studentii din anul III, de la toate specializarile, cu titlul Proiectului de Diploma si locul unde se poate elabora proiectul pentru examenul de diplomă/licenţă din 2017. Se inainteaza decanului de an dupa ce este semnat de indrumatorul stiintific si directorul de departament, astfel incat sa poata fi depus la Decanatul Facultatii, impreuna cu o situatie centralizatoare elaborata de decanul de an (pe specializari si ani de studiu, cu numele si prenumele fiecarui student, titlul proiectului, numele indrumatorului stiintific, locul unde se va desfasura practica in vederea elaborarii proiectului).
 • Pasul 2. Înscrierea la examenul de licență în semestrul 2, anul 4. Înscrierea presupune completarea și depunerea la decanat a următoarelor documente:
  1. Declaraţie pe propria răspundere

  Declaraţie pe propria răspundere că Proiectul de Diplomă/Disertaţie, respectă dreptul de autor şi al proprietăţii intelectuale
  Informaţiile privind conţinutul şi structura Proiectului de Diplomă din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Licenţă. În elaborarea proiectului, studenţii / candidaţii la Examenul de Licenţă trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea!

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE PENTRU STUDENŢII DIN  ANUL IV – LICENŢĂ, ANUL II – MASTER
AN UNIVERSITAR 2017-2018

SEMESTRUL I
02.10.2017 – 22.12.2017 Activitate didactică (12 săptămâni)
23.12.2017 – 07.01.2018 Vacanță (2 săptămâni)
08.01.2018 – 19.01.2018 Activitate didactică (2 săptămâni)
20.01.2018-11.02.2018 Sesiune de examene (3 săptămâni)
30.02.2018 Susținerea examenului de licență/disertație – promoțiile anterioare
12.02.2018 – 18.02.2018 Vacanță (1 săptămână)
SEMESTRUL II
19.02.2018 – 06.04.2018 Activitate didactică (7 săptămâni)
08.04.2018 – 15.04.2018 Vacanță (1 săptămână)
16.04.2018 – 29.04.2018 Activitate didactică (2 săptămâni)
30.04.2018 – 20.05.2018 Sesiune de examene (3 săptămâni)
20.05.2018 – 25.06.2018 Practică și definitivarea lucrării de  diplomă/disertație (4 săptămâni)
20.05.2018 – 09.06.2018 Sesiune de restanțe/reexaminări** (2 săptămâni)
02.07.2018 – 03.07.2018 Susținerea examenului de licență/disertație

** Sesiunea de restanţe/reexaminări este suprapusă cu primele 2 săptămâni din activitatea  de practică şi definitivarea lucrării de licenţă/disertație


Anul universitar 2017/2018 Tematică Examen Licență și Modele Test Grilă
(Sesiunea Ianuarie/Februarie 2018; Sesiunea Iulie 2018)

Tematică licență Inginerie Economică în Agricultură
Tematică licență Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
Tematică licență Inginerie și Management în Industria Turismului

Modele teste grilă Inginerie Economică în Agricultură
Modele teste grilă Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
Modele teste grilă Inginerie și Management în Industria Turismului

29/01/2018 data planificată pentru susținerea probei 1 și a probei 2 a examenului de licență (sesiunea ianuarie);


02/07/2018 data planificată pentru susținerea probei 1 a examenului de licență;
02/07/2018 și 03/07/2018 datele planificate pentru susținerea probei 2 a examenului de licență;


Examen de disertație Agribusiness (lb. engleză) și Economie Agroalimentară:

Regulament examen licență și disertație

29/01/2018 – data planificată pentru susținerea examenului de disertație sesiunea Ianuarie 2018
04/07/2018 – data planificată pentru susținerea examenului de disertație sesiunea Iulie 2018