Acasă

Atenția acordată pregătirii antreprenoriale a studenţilor a fost o prezenţă constantă de-a lungul anilor în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca încă de la momentul înființării sale. Astfel, ilustrul profesor dr. Mihai ŞERBAN, primul rector al universității, a fost cel care a introdus încă din anul 1919 în programa de studiu disciplinele de Economie naţională sau Politică agrară atât de necesare unui viitor specialist și astăzi. Ca atare Departamentul de Științe Economice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală este astăzi continuatorul iluștrilor săi înaintași în domeniul educației antreprenoriale din zona rurală din Transilvania.

Activitatea academică s-a dezvoltat în mod continuu odată cu înfiinţarea în anul 1997 a programului de licenţă Inginerie economică în agricultură, a celui de Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism în anul 2002 şi a celui de Inginerie şi management în industria turismului în anul 2009. În același timp a fost înființat masteratul de Economie agrară europeană și cel de Agribusiness cu predare în limba engleză. Acesta din urmă, din anul 2007, a fost inclus în programul de Masterat European ERASMUS MUNDUS Food Identity în colaborare cu 7 universităţi europene de prestigiu din Franţa, Italia, Marea Britanie şi Spania.

Programul didactic se bucură de o abordare modernă centrată pe nevoile studentului. Planurile de învățământ, precum și tematica cursurilor, se află într-o permanentă adaptare la cerințele pieței forței de muncă oferind competențele profesionale și abilitățile practice necesare dezvoltării unor afaceri proprii. Personalul didactic este validat prin studii și cercetări efectuate în țară și în străinătate, prin colaborări realizate atât cu mediul universitar și de cercetare, cât și cu mediu antreprenorial. Mulți dintre studenții noștri devin angajați încă din stagiile de practică efectuate la cei mai importanți angajatori din Transilvania. Toate aceste argumente oferă garanția finalizării unor studii cu un pronunțat caracter aplicativ, și cu o cerere crescută pe piața forței de muncă!