HNV-LINK


Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere
High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge – HNV LINK

Activitatea de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca referitoare la Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value farming) va cunoaște în perioada următoare o dezvoltare puternică pe baza unui prestigios grant de cercetare finanțat prin programul Orizont 2020  al Uniunii Europene.

High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge reunește 13 instituții de prestigiu din Europa. El s-a dezvoltat pe baza unui Focus Group creat în cadrul Parteneriatul European pentru Inovare – EIP Focus Group on HNV farming.  Timp de trei ani de zile (începând cu luna Aprilie a anului 2016), și dispunând de un buget de 2,2 milioane de euro se vor desfășura activități de cercetare în scopul creșterii sustenabilității sistemelor agricole cu Valoare Naturală Ridicată.

Proiectul de cercetare se va concentra pe identificarea inovațiilor prin care sistemele agricole cu Valoare Naturală Ridicată dar și comunitățile rurale își pot îmbunătăți simultan “viabilitatea socio-economică” și “eficiența ecologică”. În acest scop au fost delimitate 10 “zone pilot”, dintre care una în România, cu scopul de a evalua în practică exemple de inovare în domeniul tehnic și comercial, dar și în sfera inovării sociale, instituționale și politice. Pe baza unui plan generos de diseminare al informațiilor se va urmări angajarea grupurilor de fermieri, a cercetători și altor actori în activitatea de susținere a sistemelor de producție agricolă cu Valoare Naturală Ridicată. Proiectul va sprijini vizitele de lucru și schimbul de informații între fermieri prin rețeaua informațională dezvoltată. Printre realizările majore anticipate ale proiectului se numără un atlas al inovațiilor dovedite a fi fiabile pentru creșterea sustenabilității zonelor agricole HNV. Proiectul va găzdui, de asemenea, un “Târg de inovare” pentru a promova învățarea reciprocă. Vor fi identificate și create materiale educaționale în domeniul Agriculturii cu Valoare Naturală Ridicată care vor fi puse la dispoziția fermierilor dar și a studenților prin pagina web a proiectului.

Instituții partenere în cadrul proiectului HNV-Link:

Instituție coordonatoare:

Instituții partenere:

 

Project


Rezultate obținute:

Pachetul de lucru 1. Analiza situației locale în zona de studiu Dealurile Clujului Est (Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu și Vultureni)

Rezultate obținute:

  1. Seminar de lucru Bonțida 06/07/2017 (în limba română): prezentare tendințe principale; validare viziune alternativă la orizontul anului 2030; identificare inovări la nivel local și prioritizarea necesarului de exemple de bune practici. Data postării: 07/07/2017.

Pachetul de lucru 2. Identificarea unor soluții inovative validate în practică în domeniu social, al bunei guvernanțe, din punct de vedere tehnic și/sau economic care pot contribui la creșterea sustenabilității Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală

Rezultate obținute:

  1. Raport – Agricultura cu Înaltă Valoare Naturală sub presiunea pieței comune în Dealurile Clujului Est. Viitorul său încotro? (în limba română): prezentarea principalelor tendințe identificate în Dealurile Clujului Est în domeniul resurselor de agro-mediu, în domeniul socio-economic, a bunei guvernanțe și economic; prezentarea scenariile ipotetice de dezvoltare a arealului studiat; construirea unei viziuni alternative de dezvoltare a agriculturii HNV; identificarea principalelor bariere în implementarea viziunii strategice; identificarea unor soluții inovative în Dealurile Clujului Est; Data postării: 11/08/2017.

Figura 1. Dealurile Clujului Est astăzi

Figura 2. Dealurile Clujului Est evoluție probabilă peste 20 de ani

Pachetul de lucru 4. Viitorul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în România încotro? Exemple de bune practici și modele de succes.

În vederea menținerii practicilor agricole HNV sunt necesare acțiuni imediate. Implicarea părților interesate este crucială. Conferința organizată în cadrul Târgului AGRARIA (Jucu, Cort Forum 22 Aprilie 2017, ORA 10 a reunit fermieri, cercetători, decidenți politici, ONG-uri, reprezentanți mass-media și consumatori. Au fost discutate exemple ale inovărilor HNV identificate în România sau la nivelul UE pentru a răspunde provocărilor actuale.

Prezentări:

1.Prezentarea conceptului de agricultură cu Înaltă Valoare Naturală. Tendințe identificate în zona Dealurile Clujului Est. Inovații adaptate nevoilor agriculturii HNV  – Prof. dr. Mugurel JITEA, USAMV Cluj-Napoca.
2. Role of EIPAgri to support HNV Farming in EU (Rolul Parteneriatului European pentru Inovare în sprijinirea agriculturii HNV Europene)
Dr. Koorberg PILLE, Parteneriatul European pentru Inovare, Comisia Europeană
3.Unicitatea și semnificația pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania
Prof. dr. Laszlo RAKOSY, UBB Cluj-Napoca și Manager Custode Sit Natura 2000 Dealurile Clujului Est
4.Evoluția sistemului de cunoaștere și inovare adaptat agriculturii HNV în România și UE.
Dr. Mark REDMAN, Specialist Dezvoltare Rurală Comisia Europeană, Director Proiect H2020 SALSA.
5.Soluții inovative pentru depozitarea gunoiului de grajd pentru micii fermieri HNV
Mihai CONSTANTINESCU, specialist agricultură Ministerul Apelor și Pădurilor
6. Inovări din domeniul agriculturii HNV dezvoltate în zona Târnava Mare
Răzvan POPA, Vicepreședinte Fundația ADEPT
7. Soluții de finanțare destinate micilor fermieri în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Someș Transilvan
Irina MUREȘAN, Manager GAL Someș Transilvan
8. Oportunități și bariere în dezvoltarea unor produse locale de pe pajiștile HNV în zona Dealurile Clujului Est
Mihai HORVAT, Crescător de bovine rasa Bălțată Românească în Comuna Dăbâca; Membru Cooperativa Agricolă Someș Arieș
9. Agricultura HNV în cadrul AgroTransilvania Cluster
Prof. dr. Felix ARION, USAMV Cluj-Napoca; Manager AgroTransilvania Cluster

D.1.5. Stakeholder feedback on the Baseline Assessment and Innovation Report / Reacția părților interesate referitoare la Analiza Situației Actuale a Sitului Dealurilor Clujului Est și în cadrul seminarului de inovare

The baseline assessment used a participatory approach based on meetings with all key stake holders from the LA. There was at least one semi-structured interview with the mayors from the communes belonging to LA (Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu and Vultureni). Also there were meetings with the farmer associations (Someș Arieș; Someșeana); the LAG (LAG Someș Transilvan); AgroTransilvania Cluster; Lepideptorological Association – Natura 2000 Site management. A field study was conducted between January and May 2017 to better understand the level of knowledge and perception of HNV farming on 132 respondents. Overall, 75.8 % have knowledge about HNV farming with lower percentage in the remote communes that have the most important land shares in the Natura 2000 site. Evaluarea situației actuale s-a realizat pe baza unor întâlniri cu toate părțile interesate din teritoriu. Astfel, la începutul anului 2017, a fost organizată câte o întâlnire cu primarii aleși ai tuturor comunelor cuprinse în studiu (Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu and Vultureni). Acestea au presupus realizarea unor interviuri semistructurate. În egală măsură au fost realizate interviuri cu personal din managementul asociațiilor de fermieri (Cooperativa Someș- Arieș; Asociația Someșeana); GAL Someș Transilvan; Asociația Lepideptorologică (Custodele Sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est. Informațiile bibliografice și statistice despre arealul studiat au fost completate cu un studiu cantitativ efectuate în teren. În acest sens au fost organizate câte o întâșnire de lucru în teritoriu. Pe bază de chestionar au fost intervievați 132 de respondeți cu privire la percepția lor asupra stadiului actual/viitor a resurselor HNV. În total, peste 75,8% dintre cei chestionați posedă cunoștițe generale despre sistemul de agricultură HNV.

 The baseline assessment participatory process/ Procesul de evaluare a situației actuale în zona de studiu Dealurile Clujului Est

Main findings and challenges in the baseline assessment

 Principalele rezultate și constrângeri în cazul evaluării situației actuale în Dealurile Clujului Est

 

În urma analizei situației actuale (socio-economice; de agromediu; a politicilor publice), dar și a perspectivelor de dezvoltare viitoare s-a desprins concluzia că România face astăzi aceleași greșeli pe care statele fondatoare ale Uniunii Europene le-au făcut acum 30-40 de ani. Se sprijină în special agricultura intensivă în timp ce sistemele de agricultură HNV sunt marginalizate. Ca atare, sunt necesare măsuri urgente prin care fermierii să fie motivați să folosească inovări HNV ca și premisă a sigurării unui viitor pentru astfel de sisteme agricole.


EU  This project has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovations programme under Grant Agreement No. 696391