Proiecte de dezvoltare

Partener StartUp 

Proiectul îşi propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării culturii antreprenoriale – atât prin elementele de formare pentru membrii grupului ţintă şi prin stagiile de practică cât şi prin afacerile dezvoltate în regiunea Nord-Vest. Astfel, persoanele formate în vederea dobândirii de abilităţi şi aptitudini antreprenoriale vor avea oportunitatea şi capacitatea certificată de a demara activităţi economice pe cont propriu contribuind la dezvoltarea economică durabilă a regiunii NV. Noile afaceri demarate vor asigura noi locuri de muncă contribuind la dezideratul Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020, de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă.

Obiectivele  proiectului:

1. Intensificarea spiritului antreprenorial și inovator la nivelul regiunii Nord-vest prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 440 de persoane, ce doresc sa înființeze o activitate independentă, prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.

2. Incurajarea antreprenoriatului prin acordarea de sprijin financiar pentru inițerea a minim 49 de afaceri,  în cuantum de maxim 40.000 euro/proiect (minim 2 în fiecare județ din Regiunea NV) și servicii suport pentru asigurarea dezvoltării afacerilor.

3. 1960 ore stagii de practică efectuate de cei 49 de reprezentanți ai grupului țintă ale căror planuri de afaceri au fost selectate în cadrul unei întreprinderi existente și funcționale a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri.

4. Cel puțin 98 de locuri de muncă create

 Pentru înscrieri și detalii suplimentare vă invităm să accesați http://partenerstartup.ro/