Licență

Licență
Ingineria și managementul afacerilor agricole

Oferă competențe profesionale în domeniul dezvoltării rurale și cel economic dar și în domeniul agronomic. Programul este recomandat celor care doresc să-și dezvolte o afacere în agricultură sau în mediul rural, precum și celor care doresc să lucreze în companii multinaționale, bănci, instituții publice, să ofere consultanță în accesarea unor fonduri europene nerambursabile etc.

Detalii și povești de succes

Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism

Permite dobândirea unor competențe profesionale multiple necesare organizării și administrării afacerilor din domeniul alimentației publice și agroturismului. Specializarea se adresează celor care doresc să-și deschidă o afacere sau să lucreze în aceste domenii de activitate aflate în plină expansiune datorită finanțărilor gratuite oferite în perioada 2014-2020 de către Uniunea Europeană.

Detalii și povești de succes 

Inginerie și Management în Industria Turismului Formează specialiști care vor dobândi cunoștințe și deprinderi atât tehnice specifice modului de organizare a fluxurilor tehnologice din hoteluri și restaurante cât și economice, manageriale. Se adresează celor care doresc să lucreze în domeniul industriei ospitalității (hoteluri, agenții de turism, ghizi turistici), în industria divertismentului dar și în alte domenii multiple conexe.

Detalii și povești de succes