Management în dezvoltare rurală şi agroturism

Durata studiilor: 2 ani; Forma de învățământ zi;

Titlul obținut : master of science.

Limba de predare: limba română;

Programul de master se adresează absolvenților de studii universitare de licență care doresc să-și aprofundeze competențele în domeniul gestionării și dezvoltării unor afaceri în domeniul agroalimentar, dar și a serviciilor non agricole cu o atenție deosebită acordată turismului și agro-turismului. Toate acestea se realizează pornind de la oportunitățile oferite de către măsurile de dezvoltare rurală din cadrul Politicii Agricole Comune. Creșterea viitoare a acestor domenii de activitate, dar și succesul pe piață depind printre alți factori și de capacitatea producerii și comercializării unor produse cu valoare adăugată mare, adaptarea la cerințele consumatorilor, identificarea celor mai adecvate canale de distribuție, capacitatea de atragere a unor finanțări externe etc. Toate aceste elemente sunt țintite prin programa masterului. Modul de concepere al programei de studiu pornește de la premisa că formarea unor competențe profesionale solide se bazează în principal prin rezolvarea unor studii de caz concrete  pornind de la posibilitățile multiple oferite de către Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

De ce acest master?

  • pentru că vei avea posibilitatea să lucrezi la studii de caz concrete materializate în proiecte și strategii din domeniul dezvoltării rurale. Se va acorda o atenție deosebită modului în care astfel de finanțări pot fi accesate de către un viitor absolvent totul cu intenția de a te ajuta în dezvoltarea propriei tale afaceri.
  • poți fi angajat în programele de cercetare dezvoltate chiar de către profesorii tăi! În general studenții selectați în astfel de proiecte au posibilitatea să-și continue studiile mai apoi prin programe de cercetare doctorale și post-doctorale;
  • programul educațional este concentrat în special după ora 16. Această flexibilitate recunoaște nevoia studenților noștri de a îmbina experiențele practice academice cu cele de la locul de muncă în ideea de a deveni mai apoi antreprenori de succes. Cei mai mulți dintre proaspeții absolvenți de studii universitare de licență, după primul semestru reușesc cu succes să se integreze într-un loc de muncă. Pentru a face acest pas ai  însă nevoie de timp! Prin alegerea acestui master cei mai performanți studenți beneficiază de locuri de cazare în căminele universități dar și de burse având deci posibilitate să exploreze fără presiune piața locurilor de muncă într-un oraș aflat într-o permanentă expansiune!
Plan de învățământ Admitere 2022 Povești de succes