Membri departament

 

Prof. dr. Habil. Horaţiu Felix ARION

Birou: H55

Email: felix.arion@usamvcluj.ro

Este economist, cu expertiză în management agricol și rural și în strategii de dezvoltare rurală.  A manageriat și a fost implicat în diverse proiecte: de cercetare, de dezvoltare, de transfer tehnologic, de consultanță axate, în special, pe tehnici stimulative (modele bio-economice) și dezvoltarea rurală și analize de management în mediul rural, la nivel sectorial, național și internațional.  Activează ca expert național și  internațional pentru diverse proiecte și activități de expertiză în domeniul agriculturii și a dezvoltării rurale.

Lect. dr. Ileana ANDREICA

Contabilitate

Birou: H84

E-mail: iandreica@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Gestiunea firmei

Lect. dr. Lucica ARMANCA

Contabilitate/ Contabilitate şi analiză economică

Birou:H85

E-mail: lucica.armanca@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare:

 • contabilitatea / gestiunea   producţiei şi a produselor din plante medicinale.
 • diagnosticul financiar – contabil al activităţii unităţilor procesatoare de  carne  şi al unităţilor de morărit şi panificaţie.
 • contabilitate / adaptare şi implementarea   programelor  informatice   privind gestiunea şi analiza economică  în unităţilor  producătoare de utilaje agricole.
 • organizarea si conducerea contabilitatii in partida simplă, pentru  afacerile de  tip: PFA, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială.

Lect. dr. Gabriela Ofelia CHICIUDEAN

Marketing

Birou:H88

E-mail: chiciudeang@gmail.com

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Auditul de marketing, marketing în turism, marketing agroalimentar.

Lect. dr. Mihai CUCERZAN

Sociologie, Comunicare, Business Ethics

Birou:H79

E-mail: cvmihai@yahoo.com

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Sociologie, Dezvoltare regională şi rurală, Comunicare, Etică, Metodologia cercetării științifice.

Prof. dr. Habil. Diana Elena DUMITRAȘ

Management, Econometrie

Birou: H86

Email: ddumitras@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Economia resurselor naturale, Managementul fermei, Comportamentul consumatorului

Conf. dr. Marioara ILEA

Analiză economico financiară, Gestiunea afacerii, Control și audit financiar, Cercetări operaționale și proiectarea afacerii,  Bazele evaluării afacerii, Analiza strategiilor de dezvoltare rurală

Birou:H72

E-mail: milea@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare:

 • Managementul si gestiunea activităţii entităţilor economice din domeniul agricol, forestier, turistic şi comercial;
 • Analiza economico-financiară a activităţii economice;
 • Consultanţă in domeniul expertizei contabile, evaluare, audit financiar;
 • Analiza strategiilor de dezvoltare rurală.

Prof. dr. Habil. Ionel Mugurel JITEA

Politici agricole, management financiar și fiscalitate;

Birou: H56

E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare:

 • Politica Agricolă Comună;
 • Metode simulative de analiză a efectelor unor măsuri de politică agricolă la nivel de fermă;
 • Sisteme agroforestiere sustenabile;
 • High Nature Value Farming;

Conf. dr. Cristian Calin MERCE

Microeconomie, Macroeconomie, Statistica

Birou: H76

E-mail: cristiancmerce@hotmail.com

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Structuri de piata, teoria utilitatii, statistica si probabilitati

Conf. dr. Iulia-Cristina MUREŞAN

Management, Turism

Birou:H87

E-mail: iulia.muresan@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală, calitatea serviciilor turistice, antreprenoriat.

Lect. dr. Camelia Oroian

Culturi

Birou:H82

E-mail: camtod_2004@yahoo.com

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Tehnologii de cultivare a plantelor în sistemele de agricultură convenţional şi ecologic, Consumul produselor ecologice, Evaluarea vigorii seminţelor la unii hibrizi de porumb.

 Asist. Dr. Andra-Ramona PORUŢIU

Management

Birou: H77
E-mail: andra.porutiu@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Management, Dezvoltare rurală, Optimizarea economică a sistemelor de fertilizanţi

Lector dr. Marius-Mircea SABĂU

Marketing, Relații bancare

Birou:H75

E-mail: marius.sabau@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Piața produselor agroalimentare ecologice

Lector dr. Manuela Carmen SIMU

Management

Birou:H85

E-mail: manuelacarmenm@gmail.com

CV RO   CV EN

Lector dr. Călin VAC

Stiinte Economice

Birou:H79

E-mail: calin.vac@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Bioeconomie (bioenergie, dezvoltare sustenabila), resurse naturale si regenerabile, transfer tehnologic.

Lector dr.  Valentin MIHAI

Bazele turismului, Economia turismului, Agroturism;

Birou:H83

E-mail: valentin.mihai@usamvcluj.ro

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală, Turism rural.