Membri departament

Prof. dr. Habil. Horaţiu Felix ARION
Birou: H55
Email: [email protected]
Este economist, cu expertiză în management agricol și rural și în strategii de dezvoltare rurală.  A manageriat și a fost implicat în diverse proiecte: de cercetare, de dezvoltare, de transfer tehnologic, de consultanță axate, în special, pe tehnici stimulative (modele bio-economice) și dezvoltarea rurală și analize de management în mediul rural, la nivel sectorial, național și internațional.  Activează ca expert național și  internațional pentru diverse proiecte și activități de expertiză în domeniul agriculturii și a dezvoltării rurale.

Lect. dr. Ileana ANDREICA
Contabilitate
Birou: H84
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Gestiunea firmei

Lect. dr. Lucica ARMANCA
Contabilitate/ Contabilitate şi analiză economică
Birou:H85
E-mail: [email protected]

CV RO   CV EN

Domenii de cercetare: contabilitatea / gestiunea   producţiei şi a produselor din plante medicinale; diagnosticul financiar – contabil al activităţii unităţilor procesatoare de  carne  şi al unităţilor de morărit şi panificaţie; contabilitate / adaptare şi implementarea   programelor  informatice   privind gestiunea şi analiza economică  în unităţilor  producătoare de utilaje agricole; organizarea si conducerea contabilitatii in partida simplă, pentru  afacerile de  tip: PFA, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială.

Conf. dr. Gabriela Ofelia CHICIUDEAN
Marketing
Birou:H88
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Auditul de marketing, marketing în turism, marketing agroalimentar.

Lect. dr. Mihai CUCERZAN
Sociologie, Comunicare, Business Ethics
Birou:H79
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Sociologie, Dezvoltare regională şi rurală, Comunicare, Etică, Metodologia cercetării științifice.

Prof. dr. Habil. Diana Elena DUMITRAȘ
Management, Econometrie
Birou: H86
Email: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Economia resurselor naturale, Managementul fermei, Comportamentul consumatorului

Prof. dr. Habil. Marioara ILEA

Analiză economico financiară, Gestiunea afacerii, Control și audit financiar, Cercetări operaționale și proiectarea afacerii,  Bazele evaluării afacerii, Analiza strategiilor de dezvoltare rurală
Birou:H72
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Managementul si gestiunea activităţii entităţilor economice din domeniul agricol, forestier, turistic şi comercial; Analiza economico-financiară a activităţii economice; Consultanţă in domeniul expertizei contabile, evaluare, audit financiar; Analiza strategiilor de dezvoltare rurală.

Prof. dr. Habil. Ionel Mugurel JITEA
Politici agricole și dezvoltare rurală; management financiar.
Birou: H56
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Metode simulative de analiză a efectelor unor măsuri de politică agricolă la nivel de fermă; Sisteme agroforestiere sustenabile; High Nature Value Farming; Agricultural AKIS.

Conf. dr. Cristian Calin MERCE
Microeconomie, Macroeconomie, Statistica
Birou: H76
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Structuri de piata; Teoria utilitatii, statistica si probabilitati

Conf. dr. Iulia-Cristina MUREŞAN
Management, Turism
Birou:H87
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală; Calitatea serviciilor turistice; Antreprenoriat.

Lect. dr. Camelia Oroian
Culturi de camp
Birou:H82
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Tehnologii de cultivare a plantelor în sistemele de agricultură convenţional şi ecologic, Consumul produselor ecologice, Evaluarea vigorii seminţelor la unii hibrizi de porumb.

 Lector Dr. Andra-Ramona PORUŢIU
Management
Birou: H77
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Management, Dezvoltare rurală, Optimizarea economică a sistemelor de fertilizanţi

Lector dr. Marius-Mircea SABĂU
Marketing, Relații bancare
Birou:H75
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Piața produselor agroalimentare ecologice

Lector dr. Manuela Carmen SIMU
Management
Birou:H85
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN

Conf. dr. Călin VAC
Stiinte Economice
Birou:H79
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Bioeconomie (bioenergie, dezvoltare sustenabila), resurse naturale si regenerabile, transfer tehnologic.

Lector dr.  Valentin MIHAI
Bazele turismului, Economia turismului, Agroturism;
Birou:H83
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală, Turism rural.

Dr. Ing. Silvia-Valentina URECHE

 

Școala Doctorală Științe Inginerești
Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală
Birou:H72
E-mail: [email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Dezvoltare Rurală, Agroturism, Politici publice; Econometrie, Machine Learning.

Dr. Ing. Alexandru OLAR

 

Școala Doctorală Științe Inginerești
Domeniul Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală
Birou:H72
E-mail:[email protected]
CV RO   CV EN
Domenii de cercetare: Dezvoltare rurală, Politici agricole, Programul LEADER, Ferme mici.