Prezentare departament

ISTORIC

Preocuparea pentru pregătirea antreprenorială a fost o prezenţă constantă de-a lungul anilor în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca încă de la momentul înființării sale. Astfel, ilustrul profesor dr. Mihai ŞERBAN, primul rector al universității, a fost cel care a introdus încă din anul 1919 în programa de studiu disciplinele de Economie naţională sau Politică agrară atât de necesare unui viitor specialist și astăzi. Departamentul de Științe Economice din cadrul Facultății de Horticultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a fost înființat în anul 1997 ca urmare a manifestării unei cererii crescute de specialiști în domeniile conexe aferente agribusiness-ului, celor de dezvoltare rurală, alimentație publică și turism. Ca atare, prin programele de studiu dezvoltate, Departamentul de Științe Economice este astăzi continuatorul iluștrilor săi înaintași în domeniul educației antreprenoriale din zona rurală din Transilvania.

 OFERTA ACADEMICĂ

Programele de studii dezvoltate la nivel de licență după anul 1997 (Ingineria Economică în Agricultură; Ingineria și Managementul în Alimentația Publică și Agroturism; Ingineria și Management în Industria Turismului) urmăresc să pregătească specialiști în domeniul dezvoltării rurale şi turismului, cel de agribusiness şi de alimentație publică care să gândească independent și obiectiv în legătură cu problemele de natură economică inerente oricărei activități umane: de la modul de formulare al deciziilor la nivel antreprenorial și până la capacitatea de analiză și decizie de la nivel global, respectiv pentru găsirea unor răspunsuri pertinente la nevoia de alocare eficientă a resurselor la nivel global. Programele de master (Agribusiness și Economie Agroalimentară) au menirea de a dezvolta cunoștințele unui absolvent de studii superioare la nivel de licență în domeniul creării, gestionării și dezvoltării unei afaceri, de comercializare a produselor și serviciilor cu valoare adăugată ridicată obținute în spațiul rural ca și premisă a dezvoltării sale sustenabile. Prin programa de studiu viitorii absolvenți sunt pregătiți în mod temeinic și pentru activitatea de cercetare.

Programele de studii coordonate de către Departamentul de Ştiinţe Economice se bucură de cel mai înalt calficativ, respectiv încredere, primit din partea autorităţii naţionale în domeniu – ARACIS.

Programul didactic se bucură de o abordare modernă centrată pe nevoile studentului. Planurile de învățământ, precum și tematica cursurilor, se află într-o permanentă adaptare la cerințele pieței forței de muncă oferind competențele profesionale și abilitățile practice necesare dezvoltării unor afaceri proprii. În același timp, viitorii absolvenți, au posibilitatea de a se angaja în cadrul unor echipe multidisciplinare din cadrul unor companii de succes din domeniul dezvoltării rurale, agronomic, turistic sau cel al alimentației publice. Pentru a aminti doar câteva dintre poveștile de succes (link), unii dintre absolvenții noștri conduc companii, pensiuni turistice, grupuri de acțiune locală, firme de consultanță etc. sau lucrează în ferme, bănci, hoteluri, instituții și organisme ale administrației publice, de educație și de cercetare. Personalul didactic este validat prin studii și cercetări efectuate în țară și în străinătate, prin colaborări realizate atât cu mediul universitar și de cercetare, cât și cu mediu antreprenorial.

 CONDUCEREA EXECUTIVĂ A DEPARTAMENTULUI

Prof. dr. Felix ARION Șef de departament [email protected]
Conf. dr. Mugurel JITEA Adjunct șef de departament [email protected]
Lector dr. Iulia MUREȘAN Responsabil academic [email protected]
Conf. dr. Diana DUMITRAȘ Cancelar științific [email protected]
Lector dr. Alexandru TODEA Responsabil cu studenții [email protected]
Lector dr. Ileana ANDREICA Responsabil cu calitatea şi resursa umană [email protected]
Lector dr. Valentin MIHAI Administrator departament [email protected]