Studenți ai specializărilor Inginerie Economică în Agricultură, Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, Inginerie și Management în Industria Turismului în timpul unor activități didactice.

Oferta academică

Promoția 2009 -2013 de ingineri ai specializărilor Inginerie Economică în Agricultură, Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism, Inginerie și Management în Industria Turismului.

Felicitări celor mai buni dintre cei buni !