HNV-LINK


Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere
High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge – HNV LINK

Activitatea de cercetare din cadrul USAMV Cluj-Napoca referitoare la Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value farming) va cunoaște în perioada următoare o dezvoltare puternică pe baza unui prestigios grant de cercetare finanțat prin programul Orizont 2020  al Uniunii Europene.

High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge reunește 13 instituții de prestigiu din Europa. El s-a dezvoltat pe baza unui Focus Group creat în cadrul Parteneriatul European pentru Inovare – EIP Focus Group on HNV farming.  Timp de trei ani de zile (începând cu luna Aprilie a anului 2016), și dispunând de un buget de 2,2 milioane de euro se vor desfășura activități de cercetare în scopul creșterii sustenabilității sistemelor agricole cu Valoare Naturală Ridicată.

Proiectul de cercetare se va concentra pe identificarea inovațiilor prin care sistemele agricole cu Valoare Naturală Ridicată dar și comunitățile rurale își pot îmbunătăți simultan “viabilitatea socio-economică” și “eficiența ecologică”. În acest scop au fost delimitate 10 “zone pilot”, dintre care una în România, cu scopul de a evalua în practică exemple de inovare în domeniul tehnic și comercial, dar și în sfera inovării sociale, instituționale și politice. Pe baza unui plan generos de diseminare al informațiilor se va urmări angajarea grupurilor de fermieri, a cercetători și altor actori în activitatea de susținere a sistemelor de producție agricolă cu Valoare Naturală Ridicată. Proiectul va sprijini vizitele de lucru și schimbul de informații între fermieri prin rețeaua informațională dezvoltată. Printre realizările majore anticipate ale proiectului se numără un atlas al inovațiilor dovedite a fi fiabile pentru creșterea sustenabilității zonelor agricole HNV. Proiectul va găzdui, de asemenea, un “Târg de inovare” pentru a promova învățarea reciprocă. Vor fi identificate și create materiale educaționale în domeniul Agriculturii cu Valoare Naturală Ridicată care vor fi puse la dispoziția fermierilor dar și a studenților prin pagina web a proiectului.

Instituții partenere în cadrul proiectului HNV-Link:

Instituție coordonatoare:

Instituții partenere:

 

Project


Rezultate obținute:

Pachetul de lucru 1. Analiza situației locale în zona de studiu Dealurile Clujului Est (Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu și Vultureni)

Rezultate obținute:

  1. Seminar de lucru Bonțida 06/07/2017 (în limba română): prezentare tendințe principale; validare viziune alternativă la orizontul anului 2030; identificare inovări la nivel local și prioritizarea necesarului de exemple de bune practici. Data postării: 07/07/2017.

Pachetul de lucru 2. Identificarea unor soluții inovative validate în practică în domeniu social, al bunei guvernanțe, din punct de vedere tehnic și/sau economic care pot contribui la creșterea sustenabilității Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală

Rezultate obținute:

  1. Raport – Agricultura cu Înaltă Valoare Naturală sub presiunea pieței comune în Dealurile Clujului Est. Viitorul său încotro? (în limba română): prezentarea principalelor tendințe identificate în Dealurile Clujului Est în domeniul resurselor de agro-mediu, în domeniul socio-economic, a bunei guvernanțe și economic; prezentarea scenariile ipotetice de dezvoltare a arealului studiat; construirea unei viziuni alternative de dezvoltare a agriculturii HNV; identificarea principalelor bariere în implementarea viziunii strategice; identificarea unor soluții inovative în Dealurile Clujului Est; Data postării: 11/08/2017.

Figura 1. Dealurile Clujului Est astăzi

Figura 2. Dealurile Clujului Est evoluție probabilă peste 20 de ani


EU  This project has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovations programme under Grant Agreement No. 696391