Licență și disertație


Examen de licență:

Regulament examen licență și disertație

 • Pasul 1. Alegerea în anul 3 a temei aferente proiectului de diplomă.
  Toți studenții anului 3 trebuie să depună în semestrul 2 la decanat un Formular tipizat pentru Proiectul de Diplomă.
  Formularul trebuie completat de studentii din anul III, de la toate specializarile, cu titlul Proiectului de Diploma si locul unde se poate elabora proiectul pentru examenul de diplomă/licenţă. Se inainteaza decanului de an dupa ce este semnat de indrumatorul stiintific si directorul de departament, astfel incat sa poata fi depus la Decanatul Facultatii, impreuna cu o situatie centralizatoare elaborata de decanul de an (pe specializari si ani de studiu, cu numele si prenumele fiecarui student, titlul proiectului, numele indrumatorului stiintific, locul unde se va desfasura practica in vederea elaborarii proiectului).
 • Pasul 2. Înscrierea la examenul de licență în semestrul 2, anul 4. Înscrierea presupune completarea și depunerea la decanat a următoarelor documente:
  1. Declaraţie pe propria răspundere

  Declaraţie pe propria răspundere că Proiectul de Diplomă/Disertaţie, respectă dreptul de autor şi al proprietăţii intelectuale
  Informaţiile privind conţinutul şi structura Proiectului de Diplomă din modelul prezentat sunt valabile pentru absolvenţii tuturor specializărilor de la Facultatea de Horticultură care finalizează studiile şi se înscriu la Examenul de Licenţă. În elaborarea proiectului, studenţii / candidaţii la Examenul de Licenţă trebuie să respecte şi instrucţiunile de tehnoredactare! Modelul anexat (ca fişier “Word”) este uşor de utilizat în acest sens şi va facilita tehnoredactarea!


Anul universitar 2019/2020 Tematică Examen Licență și Modele Test Grilă
(Sesiunea Ianuarie/Februarie 2020; Sesiunea Iulie 2020)

Programare IEA, IMAPA, IMIT proba scrisă: luni, 06.07.2020, ora 09:00, sala A5. Susținerea lucrărilor de diplomă: luni, 06.07.2020, ora 14:00, sala H54 și marți, 07.07.2020, ora 08:00, sala H54.

Tematică licență Inginerie Economică în Agricultură
Tematică licență Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
Tematică licență Inginerie și Management în Industria Turismului

Modele teste grilă Inginerie Economică în Agricultură
Modele teste grilă Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism
Modele teste grilă Inginerie și Management în Industria Turismului

Suport de curs Economia Turismului
Suport de curs Administrare Financiară
Suport de curs Contabilitate Financiară
Suport de curs Management în Turism
Suport de curs Management Agricol


Examen de disertație Agribusiness (lb. engleză) și Economie Agroalimentară:

Regulament examen licență și disertație

Programare disertației master Agribusiness și Economie agroalimentară miercuri, 08.07.2020, ora 08:00, sala H54.