Oferta Academică

TUTORIAL ADMITERE ON-LINE – EXPLICAȚII PAS CU PAS
Facultatea de Horticultură,
prin Departamentul de Științe Economice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, organizează cursuri pentru toate cele trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat.

Toate programele de studii sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior obținând cel mai înalt calificativ respectiv “încredere”.

Programul didactic se bucură de o abordare centrată pe nevoile studentului. Planurile de învățământ, precum și tematica cursurilor, se află într-o permanentă adaptare la cerințele pieței forței de muncă oferind competențele profesionale și abilitățile practice necesare dezvoltării unor afaceri proprii. În același timp, viitorii absolvenți, au posibilitatea de a se angaja în cadrul unor echipe multidisciplinare din cadrul unor companii de succes din domeniul dezvoltării rurale, agronomic, turistic sau cel al alimentației publice. Pentru a aminti doar câteva dintre poveștile de succes, unii dintre absolvenții noștri conduc companii, pensiuni turistice, grupuri de acțiune locală, firme de consultanță etc. sau lucrează în ferme, bănci, hoteluri, instituții și organisme ale administrației publice, de educație și de cercetare. Personalul didactic este validat prin studii și cercetări efectuate în țară și în străinătate, prin colaborări realizate atât cu mediul universitar și de cercetare, cât și cu mediu antreprenorial. Mulți dintre studenții noștri devin angajați încă din stagiile de practică efectuate la cei mai importanți angajatori din Transilvania. Toate aceste argumente oferă garanția finalizării unor studii cu un pronunțat caracter aplicativ, și cu o cerere crescută pe piața forței de muncă!

Mai mult, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca este recunoscută de către autoritățile naționale din domeniu ca ocupând locul 5 pe țară în categoria Universități de Cercetare Avansată și Educație, respectiv locul 1 în Domeniul Agronomie – Științele Vieții. În anul 2014 universitatea a fost evaluată de către Asociația Universităților Europene (European University Association (EUA) http://www.eua.be/), forul european de referință în domeniu, primind cel mai bun calificativ, respectiv “grad de încredere ridicat”. Alegeți deci să fiți studenți la cea mai performantă universitate de profil din țară unde pregătirea teoretică se îmbină armonios cu activitățile practice și de cercetare!

Facilități oferite studenților:

  • aproximativ 85% din studenții admiși pe locuri bugetare din anul 1 au loc de cazare asigurat în căminele universității proaspăt renovate situate la 15 minute de campusul principal al universității;
  • acces la burse de studiu şi de performanţă (30% din studenţii USAMV Cluj-Napoca). Bursa de performanță este egală cu 1.400 lei/lună!!
  • reduceri la taxele de școlarizare şi de admitere (copii din mediul rural; orfani);
  • restaurant “Agronomia” cu preţuri studenţeşti şi club exclusivist pentru studenţii Universităţii;
  • bază didactică şi de practică modernă;
  • contracte de practică cu cei mai importanţi angajatori din domeniu localizați în Transilvania;
  • bibliotecă în clădire nouă cu facilităţi audio-video de ultimă generaţie, acces internet, baze de date internaționale și literatură de specialitate;
  • acces la mobilităţi de studiu/ practică în străinătate pe bază de burse finanţate prin programul ERASMUS + şi alte programe derulate de USAMV Cluj-Napoca;
  • o viață studențească dinamică conectată la cele mai importante evenimente culturale și științifice derulate în Cluj-Napoca prin activități de voluntariat, proiecte de practică finanțate din fonduri europene, școli de vară;
  • club sportiv.
Licență
Ingineria și Managementul Afacerilor Agricole

Oferă competențe profesionale în domeniul dezvoltării rurale și cel economic dar și în domeniul agronomic. Programul este recomandat celor care doresc să-și dezvolte o afacere în agricultură sau în mediul rural, precum și celor care doresc să lucreze în companii multinaționale, bănci, instituții publice, să ofere consultanță în accesarea unor finanțări europene nerambursabile etc.IEA.1

Detalii și povești de succes

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism

Permite dobândirea unor competențe profesionale multiple necesare organizării și administrării afacerilor din domeniul alimentației publice și agroturismului. Specializarea se adresează celor care doresc să-și deschidă o afacere sau să lucreze în aceste domenii de activitate aflate în plină expansiune datorită finanțărilor gratuite oferite în perioada 2014-2020 de către Uniunea Europeană.

IMAPA.1

Detalii și povești de succes 

Inginerie și Management în Industria Turismului Formează specialiști care vor dobândi cunoștințe și deprinderi atât tehnice specifice modului de organizare a fluxurilor tehnologice din hoteluri și restaurante cât și economice, manageriale. Se adresează celor care doresc să lucreze în domeniul industriei ospitalității (hoteluri, agenții de turism, ghizi turistici), în industria divertismentului dar și în alte domenii multiple conexe.

Padiș

Detalii și povești de succes

Master
Agribusiness (limba engleză) Programul de master are rolul de a aprofunda cunoștințele unui absolvent de studii superioare la nivel de licență în domeniul creării, gestionării și dezvoltării unei afaceri în domeniul agricol, de comercializare a inputurilor agricole sau de vânzare a produselor agroalimentare, precum și în domeniul dezvoltării rurale. Prin proiectele internaționale dezvoltate (Erasmus Mundus, Erasmus +), studenții masteranzi au posibilitatea de a se implica în companii multinaționale, a dezvolta afaceri transnaţionale și a studia într-un mediu internațional creat de studenţii celor peste 10 naţionalităţi diferite care vin an de an să studieze agribusiness-ul în cadrul universității noastre.

Detalii și povești de succes

Management în dezvoltare rurală şi  agroturism Programul de master se adresează absolvenților de studii universitare de licență care doresc să-și aprofundeze competențele în domeniul gestionării și dezvoltării unor afaceri în domeniul agroalimentar, dar și a serviciilor non agricole cu o atenție deosebită acordată turismului. Toate acestea se realizează pornind de la oportunitățile oferite de către măsurile de dezvoltare rurală din cadrul Politicii Agricole Comune.

Detalii și povești de succes