Plan de învățământ EA

Disciplina Anul de studii Semestrul
Managementul resurselor şi produselor locale Anul I I
Politici comparate de dezvoltare agricolă
Sisteme informatice de gestiune a datelor
Strategii de marketing agroalimentar
Strategii de dezvoltare rurală II
Dezvoltarea afacerilor în agroturism
Comportamentul consumatorului
Econometrie
Economia dezvoltării rurale Anul II I
Analiza strategiilor de dezvoltare rurală
Proiect de cercetare științifică
Proiect personal – studiu de caz
Practică și susținerea disertației II