Plan de învățământ IMAPA

Tipul de competențe dobândite Disciplina Anul de studiu
Alimentație publică; Inginerești în domeniul tehnicilor de prelucrare a produselor alimentare
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Analiză matematică
 • Produse alimentare animale
Anul 1
 • Produse pomicole și viticole
 • Produse forestiere accesorii
 • Produse alimentare agricole
 • Plante ornamentale şi peisagistică
 • Produse legumicole
 • Practică
Anul 2
 • Tehnică culinară şi de patiserie
 • Produse apicole
 • Igienă şi nutriţie
 • Microbiologie
 • Practică
Anul 3
 • Gastronomie şi tehnica servirii
 • Tehnologia procesării produselor agricole
 • Plante medicinale şi aromatice
 • Degustări de vin şi băuturi distilate
Anul 4
Agroturism, Antreprenoriale
 • Bazele turismului
 • Geografie fizică și economică
 • Drept general
 • Utilaje şi instalaţii în industria turismului
 • Limbi străine
Anul 1
 • Limbi străine
 • Structuri de primire turistică
 • Informatică aplicată
 • Economia turismului
Anul 2
 • Gestiunea firmei
 • Administrarea financiară a afacerii
 • Economie rurală
 • Relaţii bancare
 • Turism internaţional
 • Legislaţie în turism
 • Sociologie rurală
 • Tehnici de comunicare
Anul 3
 • Management în agroturism
 • Marketing
 • Analiză economică şi financiară
 • Managementul proiectelor
 • Cercetări operaţionale şi proiectarea afacerii
 • Dreptul afacerilor
 • Etnografie şi folclor
Anul 4
Economice, Manageriale
 • Microeconomie și Macroeconomie
 • Bazele contabilităţii
Anul 1
 • Bazele managementului
 • Statistică economică
 • Contabilitate financiară
Anul 2
 • Finanţe generale
 • Managementul resurselor umane
Anul 3
 • Asigurări
 • Comunicare managerială
Anul 4